Johnny Wonder
VGN · 2017

Werken in de gehandicaptenzorg

In het kort

Een ander imago

In de gehandicaptenzorg werken heel veel kundige professionals. Toch werd het nog te vaak als onaantrekkelijk ervaren. Dat imagoprobleem moet worden opgelost, ook om de overvloed aan vacatures goed op te kunnen vullen. Het helpt om erover te praten als een vak, waarvoor professionaliteit, vaardigheden en ervaring noodzakelijk is.

In opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland begonnen we de Facebook-pagina Werken in de gehandicaptenzorg, waar we het vakmanschap van teams uit de sector belichtten. Dat werkte, want de pagina heeft nu meer dan 10.000 volgers en meer dan 2 miljoen mensen werden bereikt. En, minstens zo belangrijk: er ontstonden waardevolle discussies.

De vraag

Vakmanschap

Toen Femke Halsema voorzitter van de Raad van Bestuur bij VGN werd, maakte ze een kennismakingstoer langs allerlei gehandicaptenzorginstellingen. Daar raakte ze onder de indruk van het vakmanschap en de professionaliteit van de teams. Ze vroeg zich tegelijkertijd af waarom we dat zo weinig terugzagen in de media.

Ze wilde een prijs uitreiken voor het beste team in de gehandicaptenzorg, om aandacht te vragen voor het vakmanschap en de professionaliteit. De vraag aan Johnny Wonder: ontwikkel een concept rond deze prijs.

Het inzicht

Een nieuw discours

Wij waren het eens met de analyse dat de vakmanschap en professionaliteit relevant is. In de zorg als geheel wordt veel gepraat over de liefde voor het vak en de passie waarmee mensen hun werk uitvoeren: ‘Je krijgt er zoveel voor terug’ en ‘Je moet dit werk niet voor het geld doen’.

Om de gehandicaptenzorg als sector aantrekkelijker te maken, zal je op een andere manier moeten gaan praten over de gezondheidszorg. En andere beelden laten zien. Geen clichébeelden van handen aan het bed, want die focussen ook op zachtheid, liefde en empathie. Superbelangrijk, maar het is óók relevant om te laten zien dat hier mensen werken die daadwerkelijk iets kunnen en professioneel zijn. Ze oefenen een vak uit, waar ze voor geleerd hebben.

Een uitdagend beroep, waar kennis en ervaring voor nodig zijn om het goed te kunnen.

Alleen een wedstrijd uitschrijven communiceerde naar ons idee niet de juiste waarde. Het gaat er niet om dat het ene team beter is dan het andere. Je wilt laten zien dat er over de hele linie veel kwaliteit is. De nadruk leggen op wát ze doen. Daar kunnen andere teams van leren. Door individuele casussen uit te lichten, kun je de gehandicaptenzorg in z’n geheel naar een hoger niveau tillen.

Er is behoefte aan een nieuw discours. We wilden gehandicaptenzorgprofessionals inhoudelijk over hun vak laten praten. Naar voren brengen welke professionaliteit er nodig is. Een uitdagend beroep, waar kennis en ervaring voor nodig zijn om het goed te kunnen. Daarmee wordt het interessanter en leuker.

Mediastrategie

Het ontbrak deze sector aan een duidelijk platform; een plek waar professionals terecht konden voor nieuws, inspiratie en vakinhoudelijke discussies met medeprofessionals. Uit onderzoek bleek dat de groep professionals super actief is op Facebook, maar verspreid over kleinere pagina’s. Als je werkt in de gehandicaptenzorg, waar kun je dan met anderen ideeën over jouw werk uitwisselen en inspiratie op doen?

We maakten video’s, zoals deze over team Binnenklingen 24 van Middin.

De uitvoering

Platform voor professionals

We besloten een nieuw platform te starten, wat altijd ingewikkeld is. Je begint feitelijk vanaf nul. Werken in de gehandicaptenzorg is het platform waar professionals met elkaar van gedachten kunnen wisselen over hun vak én tevens de plek waar we de ‘Wat een Vak’-portretten plaatsten.

Met de content laten we de professionaliteit zien, delen we nieuws en leggen we dilemma’s voor. Om de doelgroep over na te laten denken en elkaar te inspireren. We vragen hen om hun gedachten en ideeën, zodat er een betekenisvolle uitwisseling ontstaat tussen professionals over hun vak.

De teams lichten we uit, niet – alleen – om ze te prijzen en op een voetstuk te plaatsen, maar met als boodschap: ‘Kijk, dit is hoe dit team het doet.’ Daar hebben ze jarenlang aan geschaafd, getraind en geoefend. Als je met hetzelfde type problematiek bezig bent, is het interessant om te kijken hoe zij het doen en daar iets van over te nemen.

Een van de eerste fotoverhalen ging over het trotse Team Carlito.

En dan nog dit

Wat een Vak-prijs 2017

In november werd er op de pagina gestemd op de teams die het afgelopen jaar op de Facebook-pagina zijn uitgelicht. Ook vertelden de juryleden wat ze inspirerend vonden. De jury bestond uit: Jetta Klijnsma (oud-staatssecretaris van SWZ), Willem Vissers (verslaggever, schrijft wekelijks een column over zijn gehandicapte zoon Samuel), Ronald Batenburg (hoogleraar in de zorg), Idman Nur en Ellis Jongerius (ervaringsdeskundigen LFB).

Drie teams bereikten de finale, waarin het team Binnenklingen 24 van gehandicaptenzorgorganisatie Middin in Den Haag tot winnaar werd bekroond.

Het resultaat

Waardevolle discussies

Er bleek een behoefte te bestaan voor een nieuw platform. Teams zeggen het heel fijn te vinden om op die manier benaderd te worden; om vanuit hun professie hun verhaal te mogen vertellen.

Op de Werken in de gehandicaptenzorg-pagina ontstaan veel relevante discussies die gaan over ‘hoe zou jij dingen doen?’ Dat is heel interessant, omdat je dan waarde toevoegt door communicatie. In plaats van dat je alleen verwijst naar iets met waarde. Idealiter kan alle content die wij voor de pagina maken, iemand inspireren of aan het denken zetten over de manier waarop hij of zij het vak uitoefent. Dat is deze pagina, bij uitstek.

Dit platform is een hele mooie positie voor VGN. We hebben een mooie niche gevonden om mee te communiceren en dat is heel waardevol.

Het fijne aan dit project is dat veel van die noties en waarden er goed in naar voren zijn gekomen. De Werken in de gehandicaptenzorg-pagina is dus een mooi uithangbord met veel potentie.

Samengevat:

  • > 10.000 fans
  • 50.000 – 70.000 views per video
  • Meer dan 2 miljoen mensen bereikt
  • En, minstens zo belangrijk: waardevolle discussies.
Deze campagne in de media
Bezoek ook

Facebook.com/werkenindegehandicaptenzorg

Johnny & Frank

Voor marketingblog en opleidingsinstituut Frankwatching verzorgt Johnny Wonder sinds 2013 de driedaagse training Online Communicatiestrategie.

Frankwatching · 2013 - heden

Mensen eten met #GVBeestje

In opdracht van GVB bedachten we manieren om reizen interessanter te maken, zoals het GVBeestje van kunstenaar Daniël Disselkoen.

GVB · 2016

Deze organisaties hielpen we al met gezien en gehoord worden.

Wat kunnen we voor jou doen?