Voor wie

Veel organisaties en bedrijven realiseren zich dat ze kansen laten liggen met nieuwe media en online communicatie. Vaak doen of willen ze er wel iets mee, maar weten ze onvoldoende hoe ze er zinvol invulling aan kunnen geven. Terwijl nieuwe media – als dragers van de sociaal-genetwerkte samenleving en het veranderende publieke debat – juist allerlei mogelijkheden bieden voor bijvoorbeeld draagvlakversterking, monitoring, klantenbinding of het werven van leden of fondsen.

Johnny Wonder werkt voor alle organisaties die belang hechten aan heldere en efficiënte communicatie en aan het leggen van nieuwe verbindingen met hun achterban. We zijn gespecialiseerd in organisaties die vanuit hun publieke profiel een rol willen (of moeten) spelen in het maatschappelijke debat.

Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer SBS, Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs JOB, het Vlaamse sp.a.

Google+