Strategie

Opdrachtgevers komen vaak bij ons terecht met vragen als: ‘we moeten iets met sociale media, maar wat?’ tot: ‘we missen een overkoepelende visie en strategie achter de dingen die we doen met internet en sociale media’.  That’s where we come in. Johnny Wonder ontwikkelt integrale communicatiestrategieën – of integreert nieuwe & sociale media in bestaand beleid.

We ontwikkelen een communicatiestrategie op basis van een inventarisatie van de huidige doelgroepen / stakeholders, instrumenten en werkwijzen, brengen doelen en kansen in kaart, onderzoeken best practices elders, en ontwikkelen op basis daarvan een strategische visie. Die mondt altijd uit in handelingsgerichte adviezen (en een handige managementsamenvatting), zodat onze klanten er desgewenst direct mee aan de slag kunnen.

En verder? Een strategisch traject wordt doorgaans voorafgegaan door een presentatie of een brainstorm over ontwikkelingen, wensen en mogelijkheden. Als de strategie er eenmaal ligt, werken we graag mee aan de uitvoering ervan. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van creatieve concepten of effectieve campagnes, vernieuwende websites en applicaties en ondersteunende trainingen voor betrokken medewerkers. Met die trainingen zorgen we voor duurzaam resultaat: de communicatiekracht en – vaardigheden van onze klanten zelf worden er structureel door vergroot.

Voorbeelden zien van ons werk? Kijk hier.

  • Campagne

    We ontwikkelen creatieve concepten en effectieve campagnes waarin online en offline elkaar versterken.
  • Trainingen

    We trainen en ondersteunen onze klanten bij de implementatie van vernieuwende communicatie.
Google+